מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים

כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק“).

הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

מטבע הדברים חשוב לציין שמוצרים בהקדשה אישית (מוצרים פרסונלים) דורשים זמן הכנה (מלבד זמן השילוח) וזמן ההכנה עד השילוח יכול להתעכב לעד 14 ימי עסקים. במעמד ההזמנה הלקוח מאשר ומבין את טעם הדברים ולא תהיה לו שום טענה כלפי "עדן מוצרי פרסום" בעקבות זמן ההכנה הסביר שהוסכם עליו במעמד ההזמנה.

מלבד זאת "עדן מוצרי פרסום" תעשה כל שביכולתה לספק את הטובין במהירות האפשרית ובמסגרת הזמן שהתחייבה מהצד שלה.
למרות האמור לעיל חשוב לציין שבדרכי שילוח שמעורב בהן צד שלישי (לרבות: “דואר ישראל” במשלוחי אקספרס ובדואר רשום,או לחילופין חברות שילוח פרטיות) "עדן מוצרי פרסום" לא יכולה להתחייב לזמני השילוח הכתובים באתר בשל עיכובים שאינם תלויים בה.
בשלב ההזמנה הלקוח מאשר ומסכים שבמידה ויהיו עיכובים שאינם תלויים ב "עדן מוצרי פרסום" אזי אין זו סיבה לביטול העסקה ולמתן החזר ו\או טענות כלפי "עדן מוצרי פרסום" .

ניתן לבטל עסקה בגין מוצר אשר נרכש באתר, באמצעות הודעה בדואר האלקטרוני לבית העסק, שיפורטו בה שמו המלא ושם החברה אשר על שמה ההזמנה כולל מספר ח.פ / ע.מ / ע.ר (להלן: “הודעת הביטול“), את ההודעה יש לשלוח למייל: edenwalled@gmail.com  
החל מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב (כמפורט בסעיף 14ג לחוק), לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק.

מובהר בזאת, כי על המוצר להיות מוחזר לבית העסק מבלי שנעשה בו שימוש,מבלי שנפגם,ובאריזתו המקורית.

בביטול עסקה עקב פגם במוצר, יחזיר בית העסק בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, ויבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו וכל זאת בתנאי שהוכח שהמוצר פגום ואושר ע"י "עדן מוצרי פרסום".

ביטול העסקה יעשה באמצעות משלוח הודעת הביטול בדוא”ל לכתובת edenwalled@gmail.com  בלבד

בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר, יחזיר בית העסק בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, ויבטל את החיוב בשל העסקה, ימסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא יגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי משלוח ודמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות בית העסק בהתאם להוראות החוק, כל זאת כאמור ומדובר במוצר בלבד ומבלי שבוצע מיתוג על גבי המוצר / הכנת קבצי דפוס / הכנת גלופות וכו'.
על הרוכש להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום ביטול העסקה בצירוף חשבונית מקור.

עלות ההחזרה חלה על הרוכש ותשולם על ידו .

לא ניתן להחזיר או להחליף: 

• במקרה של ביטול עסקה יחויב הלקוח בדמי ביטול בסך 5% מערך ההזמנה (אך לא יותר מ-100 ש”ח). כמו כן במידה והלקוח קיבל את המוצר,דמי המשלוח ינוכו מההחזר הכספי,ושילוח הטובין חזרה אל בית העסק יהיה על חשבון הלקוח בלבד וללא יוצא מין הכלל.

• לא יינתן החזר כספי על מוצרים שהוזמנו בהכנה אישית (כגון מיתוג פרסונלי לבקשת הלקוח ולאחר אישורו לכך) וללא יוצא מין הכלל.

• בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה של עד 2.5% נוספים לדמי הביטול לעיל.

• בית העסק שומר לעצמו את הזכות לתקן ו/או לשנות את תקנון החלפת ו/או החזרת המוצרים בכל עת שימצא לנכון.

* ט.ל.ח*